Arbeidskreis Backen

 

Den Arbeidskreis „Backhus“ gifft ett af 1984, hei wör gründt um de Lüe tau wiesen, de in’t Museum kommt, wie fräuer backt wör. Intwischen sind de baden Backdage – an 1. Mai un an 3. Sönndag in August, derp- un stadtbekannt.

Sau bi 14 Lüe von’n Heimatverein arbeid djedesmal twei vulle Dage, um for de groode Tohl von de Besäukers, de Bodderkauken, dat Fullkurnbrod un de Luffen uptaudischen.

Tau Tied 3 gelihrnte Bäcker, 1 Inbeuter, as uk Tauarbeider for dad „Groffe“ un fliedige Frauenslüe for de fienen Arbeiden bien Kaukenbacken.

De Kaukenbäckers sin ne fidele Gesellschaft, de siek ok ober neie Mitmokers freuen dehn.